Video prilog i kratak osvrt na završenu SEE ENERGY 2023 konferencijuKoja je uloga daljinskog grejanja u energetskoj krizi? Da li je sistem daljinskog grejanja deo rešenja ili problema? 

U susret novim energetskim izazovima, trenutnom stanju, problemima i rešenjima, Evropska banka za obnovu i razvoj EBRD, 13. oktobra u hotelu „Sheraton“, u Novom Sadu,  organizovaće međunarodnu konferenciju „Obnovljivi izvori energije u sistemima daljinskog grejanja i hlađenja“. 

Konferencija se održava u okviru petog po redu dvodnevnog događaja SEE ENERGY – Connect & Supply V (13-14. oktobar),  na temu „Zapadni Balkan u energetskoj tranziciji, a u organizaciji Nacionalne asocijacije za biomasu „SERBIO“. Pored ove teme prisutni će imati priliku upoznati se sa trenutnim stanjem, razvojom i izazovima u oblasti cirkularne ekonomije, solarne i energije iz biomase, elektromobilnosti, izvorima finansiranja, tehnologijama i izazovima.  (SEE ENERGY program)

Prvog dana SEE ENERGY konferencije prisutnima će se obratiti i svečano otvoriti konferenciju predstavnici EBRD banke, Sekreterijata Energetske zajednice, EU delegacije,  Ministarstva rudarstva i energetike, ambasade Austrije, grada Novog Sada, kao i predstavnik Advantage Austria, odeljenja za promociju spoljne trgovine Privredne komore Austrije u Srbiji.

REGISTRACIJA je obavezna i bez kotizacije  - link za registraciju

EBRD, austrijska vlada i švajcarski državni sekreterijat za ekonomske poslove (SECO) nastavljaju sa podrškom integracije tehnologija zasnovanih na OIE u sistemima daljinskog grejanja WB6 putem programa REDEWeB 

zorana mihajlović

Izvor: mre.gov.rs

11 gradova u Srbiji će udisati čistiji vazduh, dobiti efikasnije grejanje na zelenu energiju  i zdraviju životnu sredinu

Kako bi podržala ove projekte EBRD je osnovala Fond za sisteme daljinske energije iz obnovljivih izvora na Zapadnom Balkanu (Renewable District Energy in Western Balkans – ReDEWeB), koji ima za cilj da doprinese rastu ulaganja u sektor OIE. Kao prvi konkretan korak u implementaciji Memoranduma o razumevanju1, EBRD i Ministarstvo rudarstva i energetike su formirali Program obnovljivih izvora energije u distriktu Srbije („ReDE Serbia“) koji uključuje dve komponente: investicionu komponentu i komponentu dijaloga o politici.

U prvoj fazi vrednoj 40,5 miliona evra razvijaju se projekti u 11 gradova primenom tehnologija kao što su:

 • solarno termalno direktno napajanje (Niš)
 • toplotne pumpe koje koriste toplotu iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (Kruševac, Vršac)
 • toplotna pumpa koja koristi otpadnu toplotu iz data centra (Kragujevac)
 • toplotne pumpe koje koriste geotermalne izvore (Pančevo, Bečej, Vrbas, Paraćin, Niš)
 • direktna geotermalna primena (Bogatić) i biomasu (Novi Pazar)

Procenjuje se da će dodatni projekti biti uključeni u fazu II, dok solarno - termalni projekat u Prištini i Solarno - termalni projekat u Novom Sadu napreduju. U Bosni i Hercegovini u razvoju su projekti toplotnih pumpi koji koriste energiju iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (Sarajevo, Zenica), zatim geotermalne izvore (Sarajevo) i industrijski otpad (Banja Luka ) radi dobijanja toplotne energije.

"Tek sada kada je kriza, shvatilo se koliko je važno da pored velikih kapaciteta moramo da radimo na tome da pomognemo domaćinstvima i lokalnim samoupravama da budu samodovoljni. Podaci kažu da se danas iz OIE proizvede 37 GWh toplotne energije. Realizacijom planiranih projekata u 11 lokalnih samouprava, iz OIE ćemo proizvoditi 197 GWh toplotne energije, odnosno 3,5 puta više" , izjavila je danas potpredsednica Vlade i ministarka rudarstva i energetike, prof. dr Zorana Mihajlović u Kragujevcu, gde je potpisala memorandume o razumevanju za projekat „Obnovljiva daljinska energetika u Srbiji“ sa EBRD bankom i SECO-om u prisustvu Delegacije EU u Srbiji.

EBRD sprema kredit od 30 miliona evra, Švajcarska donira 7 miliona, dok EU 3 miliona

"Pre godinu danakada smo počeli projekat, mislili smo da je važan i inovativan, a danas u svetlu krize značaj projekta je još veći. Ovo će biti primer kako da ubrzamo energetsku tranziciju, poboljšamo energetsku bezbednost i unapredimo kvalitet vazduha", izjavio je direktor EBRD-a za Zapadni Balkan, g. Matteo Colangeli.

U organizaciji EBRD banke i švajcarskog državnog sekretarijata za ekonomske poslove (SECO), konferencija će biti mesto na kojem će energetski eksperti predstaviti radove o planiranim i sprovedenim projektima, koji najbolje ilustruju najnovija dešavanja u sektoru daljinske energetike.

Bojan Bogdanović, Menadžer Fonda za obnovljive izvore energiјe u sistemima daljinske energetike u okviru  Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) na konferenciji će predstaviti aktivno delovanje banke u cilju podržavanja korišćenja OIE u daljinskim sistemima grejanja i hlađenja u svim zemljama u regionu.

"Proširenjem sistema daljinskog grejanja i povećanjem udela obnovljivih izvora i otpadne toplote rasterećujemo elektroenergetski sistem od dela potrošača koji se greju na el.energiju, smanjujemo zagađenje vazduha od neefikasnih individualnih ložišta i emisije CO2, omogućavamo isporuku obnovljive i otpadne energije tamo gde je to inače drugačije teško moguće (urbana gradska jezgra)“ , izjavio je Bogdanović.

Mesto na panel diskusiji  između ostalih, aktivno će zauzeti predstavnici Ministarstva rudarstva i energetike, Sekreterijata Energetske Zajednice, Agencije za energetiku RS, Udruženja toplana Srbije, JKP Novosadske toplane, Eko toplane iz Banjaluke.

Cilj konferencije je da se predstave najnovija dostignuća u primeni obnovljivih izvora energije u sistemima daljinskog grejanja i hlađenja, predstavljanje projekata koji aktivno učestvuju u smanjenju zavisnosti od fosilnih goriva (pretežno solarno – termalnih, geotermalnih i toplotnih pumpi), kao i promocija OIE potencijala u Srbiji i u samoj regiji Zapadnog Balkana, kao odličnog tržišta za potencijalne investicije i ulaganja  privatnih investitora. 

Treća po redu međunarodna investiciona konferencija SEE ENERGY - Connect & Supply III  u organizaciji Nacionalne Asocijacije za biomasu – "SERBIO" i GIZ DKTI za cilj ima upoznavanje sa aktuelnim poslovnim i zakonskim okruženjem i umrežavanje domaćih i međunarodnih kompanija uključenih u sektor obnovljivih izvora energije. Tema ovogodišnjeg stručnog događaja je "Proizvodnja zelene energije u cilju zaštite životne sredine i održiva upotreba agro i drvne biomase". 

Datum:        6-7. oktobar 2021.

Mesto :        Hotel  „SHERATON“, Novi Sad

U fokusu konferencije nalaze se sledeće teme:

 • pregled stanja u sektoru obnovljivih izvora energije (biomase, biogas): nove perspektive korišćenja, razvoj, realizacija i održivost energetskih projekata;
 • inovacije u poslovanju sa biomasom - nove tehnologije i primeri iz prakse;
 • smanjenje troškova u prikupljanju biomase- poljoprivredna logistika
 • čista energija -zaštita životne sredine;
 • daljinsko grejanje obnovljivim izvorima energije
 • privredno okruženje: investicije, zakonski okviri, institucionalna i finansijska podrška;
 • drvna biomasa i njena upotreba

Posebna pažnja data je B2B sastancima, odnosno povezivanje renomiranih kompanija i međunarodnih institucija iz sektora obnovljivih izvora energije, kako bi se dodatno podstakao razvoj OIE sektora u regionu jugoistočne Evrope i kako bi uspostavili novi poslovni kontakti između velikih kompanija, MSP sektora i lokalnih poljoprivrednih proizvođača. 

Učesnici će imati priliku da se upoznaju sa dostupnim podsticajima, kreditnim linijama i institucionalnom pomoći za realizaciju investicionih projekata u energetici sa akcentom na analizu resursa, biomase, i njenih ograničavajućih faktora.

Konferencija će okupiti učesnike kompanija iz Srbije, Austrije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Italije, Mađarske, Nemačke, Rumunije, Slovačke, kao i predstavnike državnih i pokrajinskih institucija, jedinica lokalne samouprave, privrednih komora, asocijacija, investicionih i komercijalnih banaka.

Konferencija se održava na dva načina:

 • Fizičko prisustvo ( uz sve preventivne mere donete odlukom Nacionalnog kriznog štaba)  
 • Online putem ZOOM aplikacije i direktnim prenosom na YouTube kanal

Kotizacija je besplatna uz obaveznu i potpunu registraciju putem registracione forme koju možete preuzeti na sledećem linku- registraciona forma. 

Popunjenu formu prosledite na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. i time ste obezbedili svoje mesto na konferenciji. 

Celokupan program program konferencije- LINK 

Kratak video prilog prethodne SEE ENERGY 2020 konferencije možete pogledati na sledećem linku- https://www.youtube.com/watch?v=asB9BgbGMbU

Za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju. 

SERBIO tim 

Kontakt

ponedeljak, 25 januar 2016 14:18

Miskantus – energetska biljka budućnosti

Sve je veća potreba za biogorivom koje bi jednog dana zamenilo fosilne izvore energije poput uglja, nafte ili zemnog gasa. Energetska biljka mora ispuniti nekoliko uslova: mora brzo rasti, biti otporna, ne isušivati previše tlo i biti upotrebljiva u razne svrhe. Sve ove uslove ispunjavamiskantus- visoko energetski usev poreklom iz tropskih i suptropskih krajeva Azije i Afrike. Mnogi smatraju miskantus (lat.Miscanthus x Gigantheus) gorivom budućnosti. Ova hibridna trske je otporan na hladnoću pa daje rod čak i pri niskim temperaturama.  Miskantus raste do četiri metra, a uspeva i u Srednjoj Europi. Kod nas je poznat i kao kineska šaš a zbog velikih dimenzija, na engleskom je dobio ime elephant grass (slonova trava).

Izvor čiste energije
Temeljna istraživanja provedena na miskantusu u Europi i SAD dokazala su da njegovo sagorevanje osigurava ekonomično grijanje i struju. Osim za proizvodnju čiste energije, može se koristiti i za izolaciju kuća, izgradnju i u mnoge druge svrhe. Njegovo uzgajanje ne zahteva đubrenje niti korišćenje hemikalija .Miskantus ne crpi puno vode iz tla. Kada ga posadite, možete ga koristiti dugi niz godina jer daje rod 20 godina bez ponovne sadnje. Njegovo jeftino uzgajanje, brz rast i visok prinos biomase čine ga sve popularnijim biogorivom širom sveta, a od nedavno se ova biljka uzgaja i u Srbiji.

Jeftino grejanje
Miskantus se smatra efikasnim, čistim i jftinim gorivom bez premca. Može se koristiti u obliku sečke, briketa ili peleta. Po jednom hektaru daje 20-30 tona roda koji se koristi najčešće za briketiranje i peletiranje. Suva stabljika se presuje u brikete bez ikakvog lepila i ima izrazito visoku toplotnu vednost (17MJ/kg). U prolećnoj žetvi sadrži samo 15% vlage a pri izgaranju oslobođeni CO2 je količinski izbalansiran sa usvojenom količinom tokom vegetacije te je bilans 0 tako da ne doprinosi efektu staklene bašte.U Europi već postoje ustanove (dječji vrtići, škole) koje koriste miskantus za jeftino i ekološko grijanje. Neke termoelektrane su delimično ili potpuno prešle sa uglja na miskantus, a tu obavezu ima i EPS.

Efikasno bio-gorivo
Miskantus se pokazao kao izuzetan energent. Daje više biomase od bilo kojeg drugog useva s izuzetkom šećerne trske, ali se za razliku od nje može uzgajati na širem prostoru. U poređenju s kukuruzom, proizvodi više biomase pa tako i energije. Po efikasnosti višestruko nadmašuje uljanu repicu, najrašireniji biljni energent u Europi. Kod uljane repice odnos između energije koja se uloži u uzgajanje i dobijene energije je 1:2, a kod miskantusa je fantastičnih 1:15! Po proračunima stručnjaka, poljoprivrednik od jednog hektara miskantusa može svake godine dobiti količinu goriva koja odgovara 8.000 litara lož-ulja.

Ciklus rasta
Obrazac miskantusovog rasta ponavlja se svake godine tokom celog njegovog životnog veka. Stabljike niču svakog aprila iz podzemnog kompleksa rizoma a pretkraj avgusta dosežu maksimalnu visinu. Krajnji proizvod su 4 metra visoke stabljike trske. Usev se preko zime ostavlja na polju da se suši na nogama. U to doba lišće pada na tlo obezbeđujući hranjive materije i zaštitni pokrov koji u proleće suzbija rast korova. Početkom proleća suva trska je spremna za žetvu. Može se mašinski rezati na razne dimenzije, presovati, a zatim se koristiti kao gorivo ili u druge namene. Jedno polje miskantusa omogućuje žetvu svake godine u trajanju između 15 i 25 godina. Usev se može ubirati uz pomoć postojeće poljoprivredne mehanizacije, ali postoji i specijalizovana oprema za obradu ove biljke. 

Prihvaćen i u Evropi
U Evropskoj uniji miskantus se koristi kao jeftino grejanje ili se prerađuje u etanol. Do 2050. bi mogao zadovoljavati 12 posto energetskih potreba u Evropskoj uniji. Osim za proizvodnju obnovljive energije, miskantus može poslužiti u mnoge druge svrhe. Od ove trske je moguće napraviti kvalitetnu izolaciju ili krov, laki beton, kao i vrstu bioplastike. Već postoje razni delovi automobila izrađeni od miskantusa. Pogodan je kao prostirka za konje, stoku i perad, kao i sirovina za proizvodnju celuloze. Miskantus je dozvoljen za sadnju u EU obzirom da nije invazivna vrsta, pa tako i u Srbiji nema razloga za drugačiji odnos. Opravdano se očekuje ekspanzija uzgoja ovog useva kod nas s obzirom na trendove i zahteve u energetici.

Zašto Miscanthus?
Na kraju ćemo samo kratko nabrojati zašto je miskantus pravi izbor.

+ Slonova trava ima najveći prinos (20-30 tona mase) od svih energetskih useva pa tako i najveći energetski prinos po hektaru od 204GJ u odnosu na 168GJ koliki je energetski prinos gusto sađene enrgetske topole ili vrbe. Uljana repice ili energetski kukuruz su daleko iza miskantusa po ovom pitanju.

+ Slonova trava je vrlo prilagodljiv usev koji se gaji na lošim (6, 7 klasa) pa čak i zagađenim zemljištima tako da ne ugrožava proizvodnju hrane. Ostali energetski usevi zauzimaju dragocenu površinu potrebnu za proizvodnju hrane i čine je skupljom.

+ Slonova trava je zaštita od erozije i popravlja loša zemljišta tako što tokom svog životnog ciklusa svojim ostatcima obogaćuje i zadržava vlagu u tlu. Nakon 15-25 godina koliki joj je životni vek, na tom zemljištu uspeva svaka kultura tako da je vrednost takve parcele višestruko uvećana.

+ Slonova trava je višegodišnja biljka što znači da su troškovi zasnivanja useva prisutni samo u prvoj godini. To opet dovodi do jeftinije proizvodnje u svakoj sledećoj sezoni pogotovo kada se uzme u obzir da je potreba za dodatnim agrotehničkim merama minimalna ili nikakva.

+ Slonova trava se kosi i balira standardnim poljoprivrednim mašinama (uz minimalne prerade) pa nije potrebno ulaganje u dodatnu mehanizaciju.

+ Slonova trava ima izuzetno pozitivan uticaj sa ekološkog aspekta jer kao prirodna barijera vrši prečišćavanje vazduha, povećava sadržaj zemljišnog ugljenika i biodiverzitet. Stoga se koristi i kao prirodni filter oko deponija smeća kao živa ograda. Produkti direktnog izgaranja miskantusa su slični kao kod drveta tako da je dozvoljno njegovo loženje u pećima i kotlovima za etažno grejanje po važećim ekološkim zakonima Evropske unije. Miskantus emituje 7,5 puta manju količinu CO2 po kWh proizvedene struje u poređenju sa ugljem.

+ Slonova trava ima još dobrih osobina i upotrebnih vrednosti koje nisu direktno vezane za energiju ali koje su podjednako važne. Tako se miskantus može upotrebiti još kao sirovina za papirnu industriju, za proizvodnju biorazgradivih proizvoda, kao građavinski materijal itd.

+ Slonova trava je sterilni hibrid tako da se razmnožava iz rizoma ili mikropropagacijom. To usporava i poskupljuje zasnivanje velikih površina ali ova naizgled mana doprinosi njenoj neinvazivnosti i tu ''manu'' pretvara u prednost ove jedinstvene biljne vrste.

Za više detalja posetite: https://sites.google.com/site/slonovskatrava/

Objavljeno u SERBIO aktivnosti

Regionalna radionica "Kako unaprediti upotrebu bioenergije na Balkanu" održana je 24. i 25.11.2015 u Radisson blue hotelu u Beogradu u organizaciji Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije i Nemačke Agencije za međunarodnu saradnju GIZ i to DKTI projekta – Razvoj održivog tržišta bioenergije u Srbiji.

GIZDKTI

Cilj regionalne radionice bio je da se omogući regionalnim političkim akterima i stručnjacima da identifikuju regionalne prednosti za korišćenje bioenergije na Balkanu, diskutuju o zajedničkim izazovima i neophodnim aktivnostima i/ili merama za unapređenje okvirnih uslova za korišćenje bioenergije u okviru regiona. Radionica je okupila predstavnike državne administracije, lokalnih samouprava, kao i privatnog sektora, zainteresovanih za razvoj tržišta bioenergije u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Hrvatskoj.

Više informacija o radionici možete saznati na sledećim adresama:www.bioenergy-serbia.rs, www.b92.net, www.euractiv.rs

Objavljeno u SERBIO aktivnosti

Pod pokroviteljstvom Izvozne inicijative Nemačkog Federalnog Ministarstva Privrede i Energetike, preduzeće Ecleron je u saradnji sa Delegacijom Nemačke Privrede u Srbiji organizovalo 10.11. informativni događaj "Bioenergija u Srbiji" u geno-Haus Stuttgart. Konferencija je ponudila široki, tematski pregled potencijala bioenergije u Srbiji uz pregled energetskih, ekonomskih i političkih prilika u Srbiji kao i konkretnih mogućnosti za ulaganja Nemačkih preduzeća uz praktične savete o ulasku na tržište.

Predsednik Nacionalne Asocijacije za biomasu SERBIO bio je jedan od govornika, a više informacija kao i pregled prezentacija može preuzeti ovde.

Objavljeno u SERBIO aktivnosti
sreda, 04 novembar 2015 19:37

Obilazak bioenergetskih naselja u Nemačkoj

U okviru projekta Razvoj održivog tržišta bioenergije u Srbiji (DKTI) od 28.10. do 30.10. organizovano je studijsko putovanje “Bioenergetska sela” u okviru Bioenergetkskog partnerstva Srbije i Nemačke Pokrajine Baden-Württemberg. Cilj putovanja bilo je upoznavanje relevantnih donosioca odluka na lokalnom nivou sa prednostima, načinom integracije stanovništva i logističkim preduslovima za funkcionisanje bioenergetskih naselja. Pored posete Ministarstvu klime i životne sredine, pokrajine Baden-Württemberg, učesnici su posetili i bioenergetska sela Hemmigen, Siebeneich, Untermaßholderbach i Ersingen (Kämpfelbach).

Pored predstavnika gradova i opština iz Srbije na studijskom putovanju učestvovali su i predstavnici i članovi SERBIO asocijacije: Zorica Gluvakov (sekretar SERBIO/Poljoprivredni fakultet Novi Sad), Aleksandar Fragner (član UO SERBIO/Rebina Agrar) i Zlatko Košut (Victoria Starch).

Objavljeno u SERBIO aktivnosti

SEEnergy2023 970x250

Kontakt

Nacionalna asocijacija za biomasu SERBIO
Vladike Ćirića 2,  21 000, Novi Sad, Srbija
Telefon: 021/3823 533
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

eu zastava
BioRES Project - Sustainable Regional Supply Chains for Woody Bioenergy has received funding from the European Union's Horizon 2020 research innovation programmer under grand agreement No 645994

 

Osnivanje Nacionalne asocijacije za biomasu SERBIO podržala:

NorwegianEmbassyAmbasada Kraljevine Norveške