Video prilog i kratak osvrt na završenu SEE ENERGY 2022 konferencijuBioRES trening u Beogradu

utorak, 29 novembar 2016 10:36 Pročitano 3387 puta

„Održivi regionalni lanci snabdevanja energentima na bazi biomase“

Tokom subote i nedelje, 26. i 27. novembra, Nacionalna asocijacija za biomasu SERBIO održala je treninge o održivim lancima snabdevanja drvnom biomasom i logističkim, na čijem pokretanju u Srbiji Asocijacija SERBIO radi u okviru evropskog projekta BioRES. Treninzi su održani u okviru multikongresa SERBIAN VISIONS 2016, projekta Nemačko - srpske privredne komore.

Potpredsednik Nacionalne asocijacije za biomasu SERBIO i menadžer BioRES projekta u Srbiji Vojislav Milijić je ukazao na to da su ovi lokalnih ili regionalni centri, sa optimizovanom organizacijom trgovine i logistike, u kojima se trguje različitim proizvodima na bazi biomase standardizovanog kvaliteta, od izuzetnog značaja za razvoj energetskog sektora Srbije.

On je objasnio da u inicijalnoj fazi BLTC-ovi mogu biti platforme za marketing i prodaju, a da bi u kasnijim fazama oni trebalo da se razviju u centre sa sopstvenom proizvodnjom, skladištem i logistikom. Pored izgradnje ovih centara, cilj asocijacije SERBIO je da pomogne da se osigura sklapanje ugovora o prodaji najmanje 8,000 tona godišnje u proseku, što znači 1,000 do 1,500 tona energenta po jednom centru.

serbian vision u holu

Prema njegovim rečima, ključni kriterijumi za otvaranje ovakvih centara su postojanje zainteresovanih privatnih investitora i lokalne administracije, postojanje svesti potrošača i potražnja na tržištu, kao i postojanje potencijala. Na osnovu toga već su kao potencijalne lokacije u Srbiji prepoznati Nova Varoš, Priboj, Bajna Bašta, Šabac i Žitište. Za četiri lokacije urađenje su već studije izvodljivosti, a po svemu sudeći, prvi logistički centar će biti otvoren u Bajnoj Bašti, naveo je Milijić. Uz to, polaznike treninga upoznao sa operativnim, investicionim i administrativnim troškovima, kao i sa potrebnom tehničkom opremljenošću centara.

Ratko Todorović, diplomirani inženjer šumarstva, govorio je o Uredbi EU, trgovini drvetom i sertifikaciji šuma i proizvoda. On je naglasio da je akcenat evropske uredbe na zabrani trgovine ilegalno posečenim drvetom i proizvodima od takvog drveta na tržištu EU, kao i da iz tog razloga operateri moraju da osiguraju sledljivost drveta kroz lanac snabdevanja od trenutka seče pa nadalje.

Đorđe Marić, master inženjer šumarstva, dao je presek ponude i potražnje biomase u regionu i obratio pažnju na važna pitanja na koja potencijalni investitori treba da obrate pažnju. Naglasio je da je važno znati koja količina i kvalitet biomase je zaista dostupan u izabranom području, te ko su potencijalni dobavljači i kupci. Takođe, objasnio je da je razvoj BLTC-a izuzetno kompleksan poduhvat, da su metode kojima se analiziraju uslovi okruženja iste kao za bilo koji drugi vid investiranja i da kod traženja izvora finansiranja svih faza treba iskoristiti trend zamene fosilnih goriva obnovljivim izvorima energije. Kako bi ovi centri bili uspešni, rekao je, svi činioci lanca snabdevanja BLTC-a moraju imati ekonomske, ekološke i socijalne benefite.

Nacionalna asocijacija za biomasu SERBIO od januara 2015. sprovodi BioRES projekat pod nazivom „Održivi regionalni lanci snabdevanja energentima na bazi biomase“. Cilj projekta je da se uspostave logistički i trgovinski centri za biomasu (BLTC) i da se poveća tržišno učešće domaćih drvnih goriva kontrolisanog kvaliteta i iz šuma kojima se održivo gazduje. Projekat se finansira iz programa Evropske unije za istraživanje i inovacije Horizon 2020 i u njega je uključeno devet partnera iz sedam zemalja: Austrije, Nemačke, Slovenije, Hrvatske, Finske, Belgije, Bugarske i Srbije.

Serbian Visions je bio dobra prilika za promociju BioRES projekta i dosadašnjih razultata, između ostalog i mobilne aplikacije BioRES calculator i priručnika za drvna biogoriva, standarde i kontrolu kvaliteta, a sve u cilju promocije održivih lanaca snabdevanja biogorivima. Info dani BioRES projekta održani tokom Serbian Vision nastaviće se početkom decembra u Novom Sadu.

Priredio: 

biores

Kontakt

Nacionalna asocijacija za biomasu SERBIO
Vladike Ćirića 2,  21 000, Novi Sad, Srbija
Telefon: 021/3823 533
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

eu zastava
BioRES Project - Sustainable Regional Supply Chains for Woody Bioenergy has received funding from the European Union's Horizon 2020 research innovation programmer under grand agreement No 645994

 

Osnivanje Nacionalne asocijacije za biomasu SERBIO podržala:

NorwegianEmbassyAmbasada Kraljevine Norveške