Video prilog i kratak osvrt na završenu SEE ENERGY 2023 konferencijuCirkularna ekonomija i upravljanje otpadom - jedna od ključnih uloga u energetskoj krizi

ponedeljak, 26 septembar 2022 14:46

Koliko energije iz otpada? Koliko energije iz otpada ne iskoristimo i bacimo, a time još više zagadimo životnu okolinu? 

U Novom Sadu, u okviru 5. SEE ENERGY - Connect & Supply 2022 : "Zapadni Balkan u energetskoj tranziciji",  međunarodne platforme za poslovno umrežavanje, 13. oktobra u hotelu "Sheraton", održaće se konferencija "Cirkularna ekonomija - zelena tranzicija" uz podršku Privredne komore Srbije. Konferencija za cilj ima da predstavi trenutno stanje, projekte, rešenja, ali i probleme u oblasti upravljanja otpadom, kontrolom skladištenja,  ponovnom upotrebom i reciklažom.  Moderator konferencije je g. Siniša Mitrović iz Centra za cirkularnu ekonomiju, PKS. (program)

Prisustvo na konferenciji je besplatno uz obaveznu registraciju - registracioni link.

U vremenu u kojem se nalazimo, bez obzira na energetsku krizu i tranziciju kojoj se moramo prilagoditi, svaki izvor obnovljive energije je bitan. Primena Zelene agende je ključna tema u Evropi, a srpska ekonomija će u narednih 10 godina morati da promeni pristup i da sistemski počne sa rešavanjem problema u industriji kroz cirkularnu ekonomiju. Snažnom i direktnom podrškom privredi, lakšem pristupu finansiranja, edukacijom kompanija možemo ubrzati zelenu tranziciju. 

Cirkularna ekonomija ima za cilj obnavljanje prirodnih resursa, zadržavanje sirovina u upotrebi i produženi životni vek proizvoda primenom odgovarajućeg dizajna koji omogućava da proizvodi na kraju životnog veka ne postaju otpad i ne doprinose zagađenju.

UNDP i mapa puta za cirkularnu ekonomiju 

G. Vladimir Jovanović, menadžer projekta u UNDP organizaciji,  na konferenciji će predstaviti projekat “Smanjenje ugljeničnog otiska lokalnih zajednica primenom principa cirkularne ekonomije u Republici Srbiji – Cirkularne zajednice”. Srbija je prva zemlja u regionu Zapadnog Balkana koja je izradila dokument Mapa puta za cirkularnu ekonomiju čiji je cilj da podstakne celo društvo na korenite promene u odnosu prema ograničenim resursima. Dokument je izradilo Ministarstvo zaštite životne sredine, uz podršku UNPD projekta "Platforma cirkularne ekonomije za održivi razvoj u Srbiji".

Vodeća svetska kompanija za kontrolisanje, verifikaciju, ispitivanje i sertifikaciju, SGS predstaviće implementaciju principa cirkularne ekonomije prateći potrebu suočavanja sa klimatskim promenama i njihovim posledicama.

POTENCIJALI I ZNAČAJ BIOMASE U RAZVOJU NACIONALNE CIRKULARNE EKONOMIJE

"Potencijal razvoja cirkularne ekonomije u poljoprivrednoj proizvodnji Srbije velik. Poljoprivreda kao delatnost je vrlo negativno uticajna na životnu sredinu upravo zbog kruženja zagađujućih materija kroz ceo proizvodni sistem od zemljišta, izvorišta, kroz lanac ishrane, sve do čoveka, te je u ciklusu proizvodnje vrlo bitno uspostaviti sistem i kontrolu korišćenja svih inputa, kao i poštovanje principa cirkularne ekonomije. Model intenzivne poljoprivredne proizvodnje se mora transformisati u cirkularni model proizvodnje" - izjavila je predsednica Naconalne asocijacije za biomase "SERBIO", gđa Nataša Rubežić. 

 Od digestata do novog megavata - WABIO tehnologija u Srbiji 

"Da li Srbija može svu količinu električne energije koju proizvede iz termoelektrana, korišćenjem uglja, da zameni energijom proizvedenom iz bio obnovljivih izvora energije? Srbija godišnje proizvede oko 28 000 GWh električne energije iz termo elektrana na ugalj. Svake godine na oko 5 000 000 Ha poljoprivredne zemlje u Srbiji ostaje oko 25 000 000 t otpadne biomase. Ako se sakupi samo 60% od raspoložive biomase, tj. 15 000 000 t, Wabio tehnologijom biogasa moguće je proizvesti 44 528 GWh, termičke energije, ili oko 60% električne energije 26,716. GWh. Proizvodna cena 1 kWh iznosila bi oko 0,045 – 0,05 evra, računajući cenu 1 t biomase 30 evra.
U računicu nismo uzeli ni industrijski organski otpad ni komunalni organski otpad ni farmerski organski otpad.
Odgovor na postavljeno pitane je da! Srbija godišnje može da, Wabio tehnologijom biogasa, proizvede više električne energije iz organskog otpada nego što danas proizvede iz uglja i to po približno istoj ceni" - izjavio je Duško Bošković, direktor CEO Wabio Investment Holding u Srbiji. 

Rafael Fic, direktor ove nemačke kompanije na konferenciji će detaljno upoznati prisutne sa Wabio tehnologijom, predstavljajući njene benefite i za proizvođače i za korisnike dobijenih proizvoda, a time i za celu zajednicu, s obzirom na finalne efekte – gasnu nezavisnost i očuvanje životne sredine.

 Dobar primer upravljanja biotpadom dolazi iz Hrvatske: nova vrednost, ekološka vrednost

CONSULTARE iz Hrvatske na SEE ENERGY konferenciji

U jeku energetske krize i borbe za energente, stiče se utisak da je biootpad neopravdano ostao po strani glavnih tokova promišljanja o zelenim energetskim i klimatskim rešenjima. Uloga biootpada u proizvodnji čiste energije iz domaćih izvora može biti vrlo značajna, s obzirom da ovaj otpad čini između 30 i 40% komunalnog otpada u Evropi, a odgovornim i pravilnim upravljanjem biootpadom smanjuju se emisije metana – gasa koji 20 puta više utiče na klimatske promene od ugljen-dioksida.

U potrazi za dobrim primerima prakse u našem regionu koje bi mogle biti predstavljene na konferenciji, put nas je odveo do Hrvatske gde je do sada instalirano šest postrojenja za preradu biootpada u sirovinu za biogasne ili bioplinske elektrane koje osim električne, proizvode i toplotnu energiju.

Primer dobre praske predstaviće i kompanija Polytechnk GmbH,  koja će predstaviti kako je realizovala proizvodnju toplotne energije iz drvne biomase u Kladovu. 

 Panel “POTENCIJALI I ZNAČAJ BIOMASE U RAZVOJU NACIONALNE CIRKULARNE EKONOMIJE” ima za cilj da predstavi  potencijale u proizvodnji energije iz biomase kao i druge oblike stvaranja dodatnih vrednosti primenom principa cirkularne ekonomije.

 

Priredio: 

SEEnergy2023 970x250

Kontakt

Nacionalna asocijacija za biomasu SERBIO
Vladike Ćirića 2,  21 000, Novi Sad, Srbija
Telefon: 021/3823 533
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

eu zastava
BioRES Project - Sustainable Regional Supply Chains for Woody Bioenergy has received funding from the European Union's Horizon 2020 research innovation programmer under grand agreement No 645994

 

Osnivanje Nacionalne asocijacije za biomasu SERBIO podržala:

NorwegianEmbassyAmbasada Kraljevine Norveške